Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Image Alt

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Celem Polityki prywatności jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych, w tym wyjaśnienie zasady oraz celów pozyskiwania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych:

Twoje dane osobowe, w tym dane które nam przekazujesz w związku z rejestracją i korzystaniem z usług Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl są przetwarzane przez Jana Jurkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gabinety Urody Estetico Jan Jurkowski w Krośnie (38-400), przy ul. Piłsudskiego 49, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 6852187529, numer REGON 385700259, który jest Administratorem tych danych w rozumieniu RODO.

 

Kontakt:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem e-mail: iodo@gabinetyestetico.pl oraz pod numerem telefonu: (+48) 691020552.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W związku z korzystaniem z serwisu internetowego Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl oraz realizowanych w nim usług mogą być przetwarzane dane osobowe:

 1. takie jak Twój adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii – w związku z przeglądaniem treści na stronie Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl;
 2. które nam przekazujesz, w szczególności imię, nazwisko, nazwa firmy, Twój adres lub adresy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – w związku z korzystaniem z usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, takich jak: korzystanie z konta, składanie zamówienia, zadanie pytania poprzez formularze kontaktowe, zapisanie się do newslettera.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przeglądanie treści w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl:

Jeżeli przeglądasz treści w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, mogą być przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach, w zależności od sposobu korzystania z naszego serwisu:

 • w celu udostępniana Ci zamieszczonych tam treści, związanych z przedstawianiem oferowanych usług i produktów, oraz w celu udostępniania formularza kontaktowego, formularza utworzenia konta, formularza zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania Ci oferowanych produktów i usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw;
 • w celu analizy Twoich aktywności, preferencji i zachowań, aby dostosować do nich zawartości wyświetlaną w serwisie internetowym i ułatwić Ci korzystanie z serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania Ci informacji o oferowanych usługach i produktach, dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, a przez to zwiększenia sprzedaży oferowanych usług i produktów (cele marketingowe).

Ponadto Twoja aktywność w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Informacje zebrane w logach są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przez Administratora oraz w celach technicznych. Dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa serwisu internetowego i jego poprawnego funkcjonowania.

 

 1. Rejestracja konta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl:

Jeżeli zakładasz konto w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, jesteś proszony o podanie określonych danych niezbędnych do jego utworzenia oraz obsługi.

Podanie danych jest dobrowolne, jeżeli jednak tego nie zrobisz założenie konta w Sklepie Internetowym gabinetyestetico.pl nie będzie możliwe.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

 • w celu świadczenia usług związanych z założeniem i prowadzeniem konta w serwisie, w tym składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania prywatnością – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (założenia i obsługi konta po zaakceptowaniu Polityki prywatności);
 • w celu analizy Twoich aktywności, preferencji i zachowań, aby dostosować do nich zawartości wyświetlaną w serwisie internetowym, w tym po zalogowaniu na konto, poprawić funkcjonalność serwisu i ułatwić Ci korzystanie z niego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania Ci informacji o oferowanych usługach i produktach, dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszeniu satysfakcji Klienta z funkcjonalności konta, a przez to zwiększenia sprzedaży oferowanych usług i produktów;
 • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

 

 1. Składanie i rezerwacja zamówienia:

 

Jeżeli składasz zamówienie w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl (ofertę zakupu usługi lub produktu), jesteś proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do rezerwacji zamówienia.

Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest dobrowolne, jeżeli jednak tego nie zrobisz nie będziemy mogli zarezerwować Twojego zamówienia. Podanie pozostałych danych oznaczonych, jako opcjonalne pozostaje bez wpływu na rezerwację zamówienia.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

 • w celu rezerwacji złożonego przez Ciebie zamówienia – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w związku ze złożeniem zamówienia i zaakceptowaniem Regulaminu Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, oraz na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, gdy przetwarzanie danych oznaczonych, jako opcjonalne, odbywa się na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez podanie ich w formularzu zamówienia;
 • w celach podatkowych i księgowych – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, w tym wymagają tego ustawy podatkowe oraz przepisy o rachunkowości;
 • w celu analizy Twoich aktywności, preferencji i zachowań – na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania Ci informacji o oferowanych usługach i produktach, dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji Klienta z oferowanych produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży;
 • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

 

 1. Korzystanie z formularza kontaktowego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl:

 

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego, aby zadać nam pytanie, jesteś proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do obsługi Twojego zapytania.

Podanie danych jest dobrowolne, jeżeli jednak tego nie zrobisz nie będziemy mogli przyjąć i obsłużyć Twojego zapytania.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

 • w celu ustalenia nadawcy oraz obsługi Twojego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (obsługi zapytania);
 • w celu analizy Twoich aktywności, preferencji i zachowań – na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania Ci informacji o oferowanych usługach i produktach, dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji Klienta z oferowanych usług i produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży;
 • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

 

 1. Newsletter (marketing bezpośredni):

 

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, jesteś proszony o podanie danych niezbędnych do obsługi newslettera i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej z serwisu internetowego Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jeżeli jednak tego nie zrobisz nie będziemy mogli przesyłać Ci informacji handlowej, w tym informacji o intersujących Cię produktach, promocjach i ofertach specjalnych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

 • w celu przedstawiania Ci treści marketingowych – informacji handlowej dotyczącej usług i produktów oferowanych w Sklepie Internetowym pl, w tym o pojawiających się nowościach, ciekawych promocjach i ofertach specjalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, gdyż przetwarzanie związane jest ze zgodą udzieloną przez Ciebie na przekazywanie takich treści na wskazany adres poczty elektronicznej (marketing bezpośredni);
 • w celu analizy Twoich aktywności, preferencji i zachowań – na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania Ci informacji o oferowanych usługach i produktach, dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji Klienta z oferowanych usług i produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży;
 • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z UŻYCIEM PROFILOWANIA

W celu realizowania działań marketingowych odpowiadających Twoim preferencjom i zainteresowaniom, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. W takim przypadku przetwarzanie obejmuje również profilowanie, polegające na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w ramach którego Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak profilowania wywołującego wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającego.

Przetwarzanie danych osobowych z użyciem profilowania realizowane jest w celach marketingowych, aby przedstawiać Ci informację o oferowanych usługach i produktach, dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, a także podnosić satysfakcję Klientów z oferowanych produktów oraz usług udostępnianych w serwisie internetowym. Podstawą przetwarzania z użyciem profilowania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania treści marketingowych odpowiadających Twoim preferencjom i zainteresowaniom, a przez to zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie, że serwis internetowy Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl wykorzystuje pliki cookies. Akceptacja następuje poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, wciśnięcie przycisku „Akceptuję” lub pozostanie w serwisie internetowym, po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies. Akceptacja może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Czytaj więcej w części „Informacje techniczne”.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które wspomagają nas w prowadzeniu serwisu internetowego Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl (w wysyłaniu wiadomości e-mail w celu kontaktu z naszymi Klientami, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych)), w tym realizującym usługi hostingowe dla Administratora, podmiotom prowadzącym działania reklamowe (kampanie marketingowe), operatorom płatności, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę prawną Administratora lub przeprowadzającym audyt, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

CZAS PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia celu przetwarzania wskazanego w części „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Twoje dane będą przetwarzane:

 • przez okres korzystania przez Ciebie z konta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego pl, aż do momentu jego skasowania na Twoje żądanie,
 • przez okres niezbędny związany z rezerwacją Twojego zamówienia,
 • przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy,
 • przez okres niezbędny związany z realizacją Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy

lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych.

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody udzielonej na przesyłanie newslettera lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego;

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, a także o okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zamówienia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl.

 

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji prawa, na Twoje żądanie, Administrator przekaże Ci informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym okresie ich przechowywania i terminie ich usunięcia.

W ramach realizacji powyższego prawa Administrator przekaże Ci kopię dotyczących Ciebie, przetwarzanych danych osobowych.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych. W celu realizacji prawa, na Twoje żądanie, Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

Z poziomu konta założonego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, możesz korzystać z funkcjonalności, umieszczonej w zakładce „Twoje konto”, umożliwiającej poprawienie Twoich danych osobowych podanych w koncie Klienta. Funkcjonalność umożliwia Ci samodzielnie edytowanie danych osobowych i usuwanie danych, których podanie nie jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych. Możesz żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Z poziomu konta założonego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, możesz korzystać z funkcjonalności, umieszczonej w zakładce „Twoje konto”, umożliwiającej usunięcie Twoich danych osobowych podanych w koncie Klienta, których podanie nie jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta. Funkcjonalność umożliwia Ci samodzielnie edytowanie i usuwanie danych osobowych.

W celu usunięcia z serwisu internetowego Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, wszystkich dotyczących Cię danych osobowych przekaż nam zgłoszenia usunięcia konta na adres: kontakt@gabinetyestetico.pl

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji prawa, na Twoje żądanie, Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

W celu ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie internetowym Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, wszystkich dotyczących Cię danych osobowych przekaż nam zgłoszenia usunięcia konta na adres: kontakt@gabinetyestetico.pl

 

Prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji prawa, na Twoje żądanie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dostarczone przez Ciebie, Twoje dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt. Dane osobowe mogą być również przesłanie innemu podmiotowi, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

 

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

 • w celach marketingowych. Możesz w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora. Możesz w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej możesz złożyć:

 • za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Piłsudskiego 49, 38-400 Krosno;
 • poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@gabinetyestetico.pl

Wniosek powinien możliwie precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności, kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chcesz skorzystać, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Twojego żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z której został wysłany wniosek, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, wedle własnego uznania.

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w następujący sposób:

 • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres kontakt@gabinetyestetico.pl
 • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 

Gabinety Urody Estetico zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 • wylogowaniu się ze strony po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, sprawdzaniu statusu zamówienia itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony gabinetyestetico.pl. Wylogowanie ze strony gabinetyestetico.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego gabinetyestetico.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego gabinetyestetico.pl za pomocą „obcego” komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne – pliki cookie

 

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie usług i produktów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 • Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego gabinetyestetico.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie oraz dokonywanie rezerwacji usług lub produktów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
 • Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 • Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
 • Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+), z których korzystasz, ze Sklepem.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 

Pozostałe informacje techniczne

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz rezerwację.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W przypadku zmiany niniejszej polityki zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ich przepisy wykonawcze.