Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Image Alt

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.studiopieknegocialajaslo.pl/sklep
Sklep internetowy www.studiopieknegocialajaslo.pl jest własnością firmy
„AMANDA” URSZULA JOKIEL
Ul. Tadeusza Rejtana 7, 38-200 Jasło
NIP: 6851001830
Regon: 371149619
Nr rachunku: 56 8642 1083 2002 8306 0188 0001
Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.studiopieknegocialajaslo.pl/sklep
4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.studiopieknegocialajaslo.pl/sklep, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1. ZAMÓWIENIA
1. Wszystkie zamówienia są przyjmowane przez stronę www.studiopieknegocialajaslo.pl/sklep
2. Klient podczas całego procesu zamówienia dokonuje wyboru towaru oraz form płatności.
3. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego zamówienia: od akceptacji lub odrzucenia jego zamówienia, po przyjęcie przez sklep płatności oraz wysłanie towaru.
4. Zamówienia drogą internetową przyjmowane są 24 godziny na dobę.
5. Przewidywany czas realizacji 1-4dni
6. Jeśli czas ten miałby się z jakichkolwiek przyczyn wydłużyć Klient zostaje o tym fakcie natychmiast poinformowany. W takim przypadku klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia.
7. Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub faktury VAT.
8. Spełnienie warunków określonych przez Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271) oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204)
9. Waga towarów dostarczana jedną paczką to 20 kg.

 

§1 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia (od chwili przyjęcia zamówienia do wysłania towaru kurierem) wynosi 1-4 dni.
  2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwie Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

 

§2 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupione towary w naszym sklepie:
  2. za pobraniem: wówczas towar zostaje wysłany tego samego dnia (jeśli zamówienie zostało złożone do 12:00)
  3. przelew bankowy: wówczas towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie
  4.. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

 

§3 MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAMÓWIENIU

 1. Klient ma prawo dokonać zmiany w zamówieniu lub wycofać jego realizację do momentu wysłania towaru.
  2. Klient może dokonać powyższych zmian poprzez skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta 697085719 lub drogą elektroniczną: kontakt@studiopieknegocialajaslo.pl

 

§4 CENY TOWARÓW W SKLEPIE

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w naszym sklepie są w złotych polskich brutto(zawierają podatek VAT).
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów oraz wprowadzania promocji i wyprzedaży.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Zamówienia dokonywane w naszym sklepie są realizowane na terytorium Polski, zagraniczne przesyłki są ustalane indywidualnie.

 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
  2. Do zachowania terminu o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres e-mailowy kontakt@studiopieknegocialajaslo.pl lub adres korespondencyjny sklepu
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma 14 dni na przesłanie oświadczenia, a następnie 14 dni na zwrot towaru do sklepu.
  4. Zakupiony towar należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu:
  „AMANDA” URSZULA JOKIEL
  Ul. Rejtana 7, 38-200 Jasło
  Koszt odesłania Towaru pokrywa konsument.

 

§6 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie internetowym są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.
  2. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru, gdy:
  3. towar posiada wady fabryczne
  4. towar został uszkodzony podczas transportu
  5. towar otrzymany jest niezgodny z towarem zamówionym
  6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  7. Celem skorzystania z prawa do reklamacji o której mowa w punkcie poprzednim należy wysłać na adres kontakt@studiopieknegocialajaslo.pl , bądź korespondencyjny zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.
  8. W zawiadomieniu o którym mowa w punkcie poprzednim należy podać: imię i nazwisko Klienta, opis niezgodności oraz żądanie wymiany Towaru na nowy,
  9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni towar dostarczany na terenie Polski, w przypadku reklamacji na towar dostarczany za granice kraju pocztą polską termin 90 dni.
  10. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres:
  „AMANDA” URSZULA JOKIEL
  Ul. Rejtana  7, 38-200 Jasło
  11. Gdy reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma wymieniony towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone również Klientowi koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył sklep.
  12. Koszt wysyłki i zwrotu przesyłki zagranicznej w przypadku podania błędnie adresu dostarczenia towaru jest po stronie zamawiającego towar i pobierana jest z przedpłaty za towar.

 

§7 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie naszego sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Wszystkie nazwy są własnością producentów.
  4. Regulamin sklepu obowiązuje od dnia 01.04.2020.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą „AMANDA” URSZULA JOKIEL a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.